🇮🇱 הלב שלנו עם תושבי הדרום והצפון, ביחד ננצח 🇮🇱

תקנון

מוצרי החנות מקבלים אחריות באופן הבא:

שנת אחריות מלאה בבית הלקוח, ובנוסף לזה ניתנת אחריות מורחבת על חלקים בלבד ל-4 שנים נוספות עבור מוצרי ריהוט כגון

מיטות, ארונות, שולחנות ועוד, מול המרכז הלוגיסטי.

תעודת אחריות

מוצרי החנות מיוצרים באיכות גבוהה ועומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר הן בארץ, והן בבנילאומיות.

כל המוצרים המחויבים בתקן רשמי של מדינת ישראל הנמכרים בחנות, נבדקים ועומדים באישור מכון התקנים הישראלי.
כחלק מהשירות אנו מציעים ללקוחות תעודת אחריות שתמומש במקרים בהם יתגלה פגם בלתי צפוי במוצר.
מרכז הסלונים מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר שנמכר על ידה (על פי תנאי האחריות), אשר נובע מפגם בחומר או בתהליך היצור,
זאת ללא תמורה, והכל בתקופת האחריות ובכפוף להוראות היצרן המצורפות וההוראות המפורסמות בסניפים.

החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצרים שברשותה, ו/או חלקיהם, ואו להוציאם מהמגוון.
במקרה בו המוצר נושא תעודת אחריות זו אינו קיים במגוון מוצרי החנות, תהיה החנות זכאית להחליף את המוצר במוצר דומה, שווה ערך בניכוי פחת שימוש.

לחילופין תהיה החנות זכאית לתת ללקוח, בכפוף לאמור בתעודת אחריות זאת, שובר זיכוי בערך שווה ובניכוי פחת שימוש או החזר כספי לפי שיקול דעתה. 

האחריות תחול אך ורק כנגד הצגת חשבונית קניה מקורית המעידה על הרכישה ועל התשלום
(תדפיס בנק או תדפיס כרטיס אשראי לא יהוו הוכחה לביצוע התשלום). הזכויות לפי תעודה זו אינן ניתנות להסבה.

תקופת אחריות

לקוח שקיבל שירותי הובלה והרכבה מגורם מוסמך של החברה, ייהנה משנה אחריות מלאה בבית הלקוח.
לאחר השנה הראשונה, ישנה אחריות נוספת על החלקים לתקופה של ארבע שנים במרכז הלוגיסטי של החנות, זאת למעט אביזרים.
ז”א סך הכל תקופת האחריות על חלקים בלבד, הניתנת אך ורק במרכז הלוגיסטי של החנות, הינה לחמש שנים, זאת מלבד אביזרים.

 

תנאי אחריות בשנה הראשונה:

– האחריות בשנה הראשונה חלה בכפוף לתנאים הבאים:

– הובלה והרכבה נעשתה על ידי מרכיבים מורשים של החנות.

– המוצר נשאר במקום ההרכבה בלבד, או העברת הפריט נעשתה על ידי מרכיבים מוסמכים של החנות.

– האחריות אינה חלה על שינויים בצבע או שינוי גוון המוצר, קילופים בצבע, הופעת עיניים או שינוי בטקסטורה של העץ.
– האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר. 

– האחריות אינה חלה על פגם שנובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.

– השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן.

 

למען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתיקון מוצר, החלפתו או מתן שובר זיכוי בגינו כאמור לעיל, לא תחול על החנות כל אחריות מכל סוג שהיא,
והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר.
החנות לא תפצה, בכל מקרה על נזק עקיף ו/או על הוצאות נלוות או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

תנאי אחריות לאחר השנה הראשונה:

– האחריות לאחר השנה הראשונה חלה בכפוף לתנאים הבאים:

– הובלה והרכבה נעשתה על ידי מרכיבים מורשים של החנות.

– המוצר נשאר במקום ההרכבה בלבד, או העברת הפריט נעשתה על ידי מרכיבים מוסמכים של החנות.

– האחריות אינה חלה על שינויים בצבע או שינוי גוון המוצר, קילופים בצבע, הופעת עיניים או שינוי בטקסטורה של העץ.
– האחריות אינה חלה על סדקים לא מהותיים במוצר. 

– האחריות אינה חלה על פגם שנובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.

– השימוש במוצר או בחלקיו היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות היצרן.

 

למען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתיקון מוצר, החלפתו או מתן שובר זיכוי בגינו כאמור לעיל,
לא תחול על החנות אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר.
החנות לא תפצה, בכל מקרה על נזק עקיף ו/או על הוצאות נלוות או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

הוראות שימוש:

– יש להימנע ממגע ישיר של מים עם העץ: התזה של מים על הרהיט,
– הצטברות שלוליות מים סביב רגלי הרהיטים בעת ו/או לאחר שטיפת הרצפה.

– יש לנגב את רגלי הרהיט במטלית יבשה לאחר סיום שטיפת הרצפה.

– אין להשתמש בחומרי ניקוי העשויים מחומרים ממיסים.
– חומרים אלה עלולים לפגוע בציפוי המגן שעל הרהיט. הרהיטים מיועדים לשימוש בתוך הבית, אין לחשוף את הרהיטים לשמש.

הוראות שימוש –פירוט נוסף – מיטות ילדים ונוער:

את המיטה הנגררת (המיטה שמתחת למיטה העליונה), יש להוציא לפי כיון הגלגלים, אין לגרור אותה לצדדים. בזמן פתיחת המגירות אין להישען על המגירות.

– המשקל המקסימלי לשינה במיטה הינו עד 90 קילו

– אין לגרור את המיטה העליונה אלא להרימה משני צידיה, בעזרת שני אנשים.

– בשום פנים ואופן לא לגרור את המיטה העליונה יחד עם המיטה התחתונה.

 

הוראות שימוש –פירוט נוסף – ארונות:

– אין לפתוח את דלתות הארון מעבר לזווית של 90 מעלות.

– אין להזיז את הארון ממוקומו מלבד מרכיב מוסמך מהחנות. 

– אין להזיז את הארון כשהוא בתכולה מלאה. 

– לידיעתכם שינוי מיקום הארון יצריך כיוון מחדש של הדלתות.

 

הוראות שימוש – פירוט נוסף -מזרנים:

– יש לשמור על ניקיון המזרן.

– אין לישון על המזרן לאורך תקופה שמעל חודש עם הניילון שבו הוא מגיע.

– יש להשתמש במשטח שלבים (סלטים) כמצע למזרן, המאפשר זרימת אוויר.

– אין לנקות את המזרן עם בחומרי ניקוי העלולים להותיר כתמים על בד הציפוי שלו.

– אין לגהץ על המזרן.

תודה על שיתוף הפעולה צוות מרכז הסלונים!

×